Nansensgade

NilenFoto: Maj 2001


Skulpturen står på dæmningen ved Søtorvet

Julen 2012


De to bronzeskulpturer Nilen og Tiberen, er afstøbninger af marmorskulpturerne Nilen og Tiberen fra 1. århundrede e. Kr., der blev udgravet i Rom i det 1600 århundrede. Skulpturerne er en gave fra brygger Carl Jacobsens legat Albertina til København.

På kanten af statuens fundament ses på forsiden Nilens bølger, mens der på siderne og bagsiden udspiller sig grusomme scener, hvor flodheste og krokodiller slås og æder hinanden.

Nilguden er opstillet i 1897. Statuen forestiller guden ligger behageligt henslængt lænende sig opad en sfinks, med et kornaks i den højre hånd, og et overflødighedshorn fyldt med frugter, korn og blomster, i den venstre. Dette skal sandsynlivis symbolisere, at han bringer frugtbarhed og mad til befolkningen i området omkring floden. Hvert år under regntiden oversvømmer "han" enorme arealer langs Nilens 6671 km lange flodløb, verdens længste. De 16 små børn omkring ham der frygtløst leger med krokodiller, symboliserer hvor meget vandstanden stiger under oversvømmelse, nemlig 16 fod = 4,8 m.

Med oversvømmelse følger fed slam med høj gødningsværdi, der gør det muligt at dyrke jorden. Idag hvor man flere steder har indsat dæmninger op ad Nilen og i bifloderne, bliver slammen holdt tilbage.


Sfinks og krokodillerne stedfæster Nilens beliggenhed. Sfinksen stammer nu ikke fra Ægypten, som man skulle tro. Faktisk kommer den fra Grækenland, og dér findes kun én. Den græske Sfinks er en blanding af et kvindehoved, løvekrop og ørnevinger.

Sfinksen var ikke særlig tiltalende, den boede på et bjerg ved navn Theben og hver gang nogle kom forbi den, blev de stillet en gåde. Svarede de forkert - og det gjorde de altid - kvalte Sfinksen dem. Men en dag fik den det rigtige svar af Ødipus, og den blev så rasende at den dræbte sig selv.

De Ægyptiske fabelfigurer kom til at hedde Sfinkser, fordi den græske historieskriver Herodot i 400-tallet før f.Kr. kom til Ægypten og så deres fabelfigurer der var sammensat af menneskehoved og løvekrop. De mindede så meget om den Sfinks han kendte hjemme fra, at han gav dem navnet Sfinks. De ægyptiske Sfinkser afviger dog fra de græske ved at de er mange og forskellige, oftest med mandehoved eller dyrehoved på en løvekrop. Aldrig med vinger.


Her kan du se hvordan der så ud omkring Sfinksen i 1870 da Nansensgade blev anlagt, og hvordan der ser ud i dag.

Sfinksen skal symbolisere hemmelighedsfuldhed, tavshed, guddommelighed, klogskab, mådeholdenhed. Men også den grusomme, mystiske, skæbnesvangre kvinde eller “femme fatale”, der udstråler og lever i erotisk besættelse.

Nilguden skulle efter sigende have inspireret Kai Nielsen til at lave “Vandmoderen”der står i Glyptotekets palmehave.

På modsatte hjørne af Søtorvet står Tiberen.

Sfinx, udtales svenks, fabeldyr med menneskehovede og dyrekrop.


© Copyright 2001-2013 Alle rettigheder forbeholdes - Nansensgaden.dk