Nansensgade

Den Katolsk Apostoliske KirkeFoto: Marts 2001
Gyldenløvesgade 20, hjørnet af Nørre Søgade

Kirken der ligger i Vor Frue sogn, er over 100 år gammel og hovedkirke for et særligt kirkesamfund i Danmark, der kalder sig "Den katolsk apostoliske Kirke". Der er ikke tale om en kirke inden for Den danske Folkekirke, den evangelisk-lutherske kirke, men om et selvstændigt kristent kirkesamfund med sin egen historie.

Den 14/12-1869 købtes grunden til den nuværende bygning. 1620 alen2 = 630 m2 for en købesum på RBD 7285. Grundstenen til byggeriet nedlagdes 12/10-1870 og byggeriet var færdigt i juli 1871, hvorefter kirken blev indviet 1/8-1871. Arkitekter var John Belcher & Son, London, og byggeprisen androg RBD 17.000.

Oprindelig var kirkebygningen der er opført af mursten, malet gul med røde bånd, men da den i 1894 trængte til at blive malet blev den helt rød, hvilket varede en snes år, så blev den atter gul med de oprindelige røde bånd. Ved senere nymalinger er den blevet helt gul, og denne farve er fastholdt.

Grunden under kirken var blød, og i tidens skik byggede man på en fundering af risknipper og egebjælker, et såkaldt "slyngværk". Så længe dette fundament holdes fugtigt af grundvandet fungerer det upåklageligt, men uheldigvis sank grundvandstanden, så kirken sank lidt med. I 1960-erne blev det nødvendigt at foretage en fuldstændig understøbning af hele bygningen, hvilket skete skridt for skridt i 1966-68.

Den store roset ud mod Gyldenløvesgade blev udtaget i 1984-85, da dens indfatning af cement var forvitret, skaden udbedret ved nystøbning og rosetten genindsat. Det blev med interesse bemærket, at den oprindelige indfatning var noget af det tidligst kendte cement/beton arbejde i landet (til glæde for Teknologisk Institut!).

Kirkens orgel stammer fra 1921. Det er pneumatisk og har efter udvidelse i 1931, 22 stemmer. Det er fra Marcussen & Søn, Aabenraa. Kirken var oprindeligt opvarmet med store - næppe særligt effektive - kakkelovne. I 1924 blev der indlagt centralvarme med koksfyr og allerede i 1943 ændredes det til fjernvarme.

Den katolsk apostoliske menighed ønsker ingen publicity og afholder i stilfærdighed sine gudstjenester.

Billedet der også findes i bogen "En storby bliver til", viser kirken da den var nybygget i 1871, og tillige dens ensomme beliggenhed. Gyldenløvesgade hed dengang Ladegårdsvejen.


© Copyright 2001-2013 Alle rettigheder forbeholdes - Nansensgaden.dk