Nansensgade
VendersgadeFoto: Februar 2001
Vendersgade, 1363 København K

Gadens navn er til minde om sejeren over Venderne i 1185.

Omkring 1160 blev det danske engagement i Venden for alvor genoptaget under ledelse af biskop Absalon og Valdemar den Store, som i 1157 var blevet enekonge i Danmark. Togterne blev på én gang ført i alliance og konkurrence med den saksiske hertug Henrik Løve, der ligesom danskerne havde interesse i at udbrede både kristendom og egne landområder. Højdepunktet blev nået i 1168 med erobringen af vendernes religiøse hovedsæde Arkona på Rügen og ødelæggelsen af gudestøtten Svantevit. Efter Valdemar den Stores død i 1182 fortsatte Knud 6 togterne. I 1185 vandt han den endelige sejr over venderfyrsten Bugislav og kunne derefter antage titlen "de venders fyrste" – en titel som er blevet båret af danske regenter helt frem til 1972.

Citat: danmarkshistorien.dk


© Copyright 2001-2013 Alle rettigheder forbeholdes - Nansensgaden.dk